Spotkanie ministra Bogdana Zdrojewskiego z Obywatelami Kultury

11-02-2011

Minister Bogdan Zdrojewski spotkał się w czwartek 10 lutego z grupą koordynacyjną ruchu społecznego Obywatele Kultury, której przedstawił swoje stanowisko i uwagi do ogłoszonego 11 grudnia 2010 roku Paktu dla Kultury oraz poinformował o działaniach podjętych w związku ze wskazaniem przez ministra Michała Boniego obszarów tematycznych dla prac nad Paktem międzyresortowych roboczych zespołów eksperckich.

Spotkanie ministra Bogdana Zdrojewskiego z Obywatelami Kultury
Spotkanie ministra Bogdana Zdrojewskiego z Obywatelami Kultury

Obywatele Kultury to ruch społeczny, który żąda zwiększenia nakładów na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa, a zawarte w Pakcie dla Kultury propozycje zmian prawnych i systemowych, w tym zasad finansowania kultury, mają służyć zmianie celów i sposobów zarządzania kulturą w Polsce oraz zapewnieniu równego dostępu do kultury.  Przedstawiciele Obywateli Kultury podkreślili, że w związku z trwającymi do końca marca konsultacjami społecznymi Paktu dla Kultury wszelkie wspólne działania podejmowane w ramach grup roboczych nie mogą mieć charakteru negocjacji. Planowany termin zakończenia prac nad ostatecznym tekstem Paktu dla Kultury to 14 maja 2011 roku. Na ten dzień zapowiedziany jest ogólnopolski Kongres Obywateli Kultury.

Minister Zdrojewski wskazał, że niektóre realizowane już działania ministerstwa są zbieżne z założeniami Paktu dla Kultury. Jest to m.in. wieloletni program "Kultura+", który umożliwia tworzenie nowoczesnej infrastruktury bibliotek, mediatek oraz ośrodków aktywności kulturalnej i obywatelskiej w gminach, a głoszony przez Obywateli Kultury postulat wieloletniego narodowego programu rozwoju czytelnictwa już został uwzględniony w planie prac rządu na rok 2011. Rząd zobowiązał się też w 2011 roku przyjąć i wdrożyć strategię rozwoju kapitału społecznego zorientowaną na pełne wykorzystanie potencjału twórczości kulturalnej w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.

Obywatele Kultury to nieformalny i dobrowolny ruch obywatelski na rzecz zmiany zasad zarządzania i finansowania kultury, który w 2010 rozpoczął publiczną zbiórkę podpisów pod petycją o zwiększenie nakładów na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa. Do dziś apel podpisało prawie 100 tysięcy osób. Obywatele Kultury nie są ruchem politycznym ani beneficjentem budżetu państwa.

Więcej informacji i pełny tekst Paktu dla Kultury: www.obywatelekultury.plpowrót