Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej

08-02-2010

Wspólne plany międzynarodowej polityki kulturalnej były jednym z głównych tematów omawianych podczas 20. Spotkania Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 4-5 lutego w Budapeszcie.

Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej

W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, Minister Oświaty i Kultury Republiki Węgierskiej István Hiller, Minister Kultury Republiki Czeskiej Václav Riedlbauch oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Republiki Słowackiej Augustín Jozef Lang.powrót