Spotkanie ws. projektu ustawy o jednolitej cenie książki

02-03-2017

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński,
 wiceministrowie prof. Magdalena Gawin i Paweł Lewandowski oraz dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Maciej Dydofot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i 
 wiceminister prof. Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński,
 wiceministrowie prof. Magdalena Gawin i Paweł Lewandowski oraz goście spotkaniafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński,
 wiceministrowie prof. Magdalena Gawin i Paweł Lewandowski oraz goście spotkaniafot. Danuta Matloch

 

Projekt ustawy o jednolitej cenie książki, przygotowany przez Polską Izbę Książki, był tematem spotkania, które odbyło się 2 marca 2017 r. w siedzibie MKiDN. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceministrowie prof. Magdalena Gawin i Paweł Lewandowski oraz dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Maciej Dydo rozmawiali z przedstawicielami środowisk pisarzy, księgarzy, wydawców, bibliotekarzy oraz izby handlu elektronicznego.

Podczas spotkania wicepremier poinformował, że w związku ze stałym rozszerzeniem działań na rzecz czytelnictwa, które jest priorytetem MKiDN, pragnie włączyć się w pracę nad nadaniem projektowi ustawy ostatecznego kształtu, mając na uwadze ochronę polskiego rynku książki i interesu czytelników.

Prezes Rady Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin przedstawił założenia projektu ustawy o jednolitej cenie książki, wskazał też jako zakładane pozytywne skutki regulacji m. in. ograniczenie wojen cenowych na rynku książki oraz ochronę polskich księgarń.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście, przedstawiciele środowiska pisarzy i stowarzyszeń pisarskich, księgarzy, wydawców, dystrybutorów książek, bibliotekarzy, Instytutu Książki, izby handlu elektronicznego i in. przedstawili swoje stanowiska w sprawie projektu ustawy PIK oraz zgłosili szereg uwag do jej zapisów.

Wicepremier Piotr Gliński, dziękując za udział w spotkaniu, potwierdził potrzebę dalszych pilnych prac nad projektem oraz poprosił o przekazanie do MKiDN przez przedstawicieli środowisk związanych z polskim rynkiem książki i czytelnictwem uwag w sprawie ustawy w ciągu dwóch tygodni.powrót