Spotkanie z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Iranu

13-10-2010

13 października Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski spotkał się z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Iranu Panem Alim Ahanim, który w związku z polsko-irańskimi konsultacjami politycznymi przebywał z trzydniową wizytą w Polsce.

Rozmowa ministrów dotyczyła perspektywy dalszej współpracy w dziedzinie kultury, a zwłaszcza archiwistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i wymiany stypendialnej. Podczas konsultacji, 12 października, przedstawiciele polskiego i irańskiego MSZ podpisali Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2010 – 2012.”powrót