Spotkanie dotyczące ochrony dziedzictwa

18-01-2010

14 stycznia br. odbyło się spotkanie poświęcone ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w kontekście rozpoczętych przez Polskę prac nad ratyfikacją Konwencji UNESCO z 2003.

W dyskusji uczestniczyli: Tomasz Merta- Podsekretarz Stanu w MKiDN, Sekretarz Generalny UNESCO Sławomir Ratajski, przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, badacze i regionaliści.



powrót