Spuścizna rodziny Kossaków w Archiwum Narodowym w Krakowie

24-01-2014

Fotografie, korespondencja, rachunki i dwie palety malarskie znanej artystycznej rodziny Kossaków  trafiły do Archiwum Narodowego w Krakowie. Środki finansowe na zakup archiwaliów - 85 tys. zł- przekazał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozyskana kolekcja składa się z kilku części. To fotografie rodziny Kossaków, Starzewskich, Woźniakowskich, Kaplińskich (pochodzące od końca XIX w. do lat 60-tych XX wieku), świadectwa szkolne, korespondencja rodziny, księga rachunkowa, kwity, rachunki, recepty, przepisy kulinarne, korespondencja urzędowa, napis metalowy KOSSAKÓWKA umieszczony dawniej nad bramą wejściową oraz 2 palety malarskie Wojciecha (?) Kossaka i Marii Kossak.


fot: Archiwum Narodowe w Krakowie

Do najcenniejszych egzemplarzy należą listy z lat 1908-1945 pisane do Ewy Kossakowej przez męża Jerzego Kossaka i jej rodzeństwo; listy Magdaleny Samozwaniec do córki Teresy Starzewskiej, listy żony Jerzego Kossaka do rodziny; listy z okresu okupacji hitlerowskiej z podziękowaniami dla Marii z Kossaków Woźniakowskiej za dobroczynność; listy z opisem nauki u sióstr Urszulanek z lat 30-tych XX wieku. Wśród nadawców są także takie osoby jak Lucjan Rydel, Antoni Puget, Anna Dzieduszycka, Franciszek Mączyński. Wartość materiałów podnosi fakt, iż na niektórych dokumentach znajdują się szkice i rysunki odręczne członków rodziny Kossaków oraz drobne utwory poetyckie.

Obecnie trwają prace zabezpieczające i ewidencyjne, tak by wkrótce nowoprzyjęta kolekcja mogła zostać udostępniona badaczom.powrót