Srebrna Gloria Artis dla Jana Błeszyńskiego

02-06-2010

Profesor Jan Błeszyński odebrał 2 czerwca, z rąk Piotra Żuchowskiego- Sekretarza Stanu w MKiDN, Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jan  Błeszyński- Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Jest specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnych aspektów konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji dla firm działających w obszarze własności intelektualnej, branży IT oraz handlu elektronicznego.
 powrót