Środki europejskie dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

20-02-2012

Umowa o dofinansowanie kolejnego etapu prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie została zawarta 3. lutego br. Projekt finansowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisy pod dokumentem złożyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor TW-ON Waldemar Dąbrowski.

Umowa o dofinansowanie kolejnego etapu prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski podpisali umowę w sprawie unijnego dofinansowania dla tej placówki. fot. Danuta Matloch

Celem projektu jest kontynuacja prac konserwatorskich elewacji budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie oraz montaż i uruchomienie systemów zabezpieczających.  Obejmuje m.in. zabezpieczenie tynków i wykonanie nowych wypraw elewacji, remont obróbek blacharskich, prace konserwacyjne płaskorzeźb , restaurację i konserwację stolarki drzwiowej, okratowania i balustrad tarasów, zakup i instalację systemów bezpieczeństwa oraz instalację sieci sygnalizacyjno-informacyjnej inspicjenta.

Projektowi o wartości całkowitej 23, 2 mln zł przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 15,1 mln zł.  Środki pochodzą z oszczędności poprzetargowych otrzymanych z innych projektów w ramach działania 11.1: „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.  Zakończenie jego realizacji jest planowane na listopad 2013 r.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe  w latach 2007 - 2013 do realizacji skierowano 58 projektów. Ich wartość  całkowita to ponad 3,4 miliarda złotych, a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych - ponad 2 miliardy złotych.

Wykaz inwestycji znajduje się na stronie: http://www.poiis.mkidn.gov.pl/powrót