Stan zachowania serca Fryderyka Chopina- konferencja prasowa

18-09-2014

Stan zachowania serca Fryderyka Chopina- konferencja prasowa. fot.: Danuta MatlochStan zachowania serca Fryderyka Chopina- konferencja prasowa. fot.: Danuta Matloch

Stan zachowania serca Fryderyka Chopina- konferencja prasowa. fot.: Danuta MatlochStan zachowania serca Fryderyka Chopina- konferencja prasowa. fot.: Danuta Matloch

 

W bardzo dobrym stanie znajduje się serce Fryderyka Chopina przechowywane w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Ekspertyza potwierdziła również autentyczność eksponatu. Konferencja prasowa w tej sprawie, z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Małgorzaty Omilanowskiej, dyrektora NIFC Artura Szklenera, niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli Kościoła, odbyła się 17 września.

Wobec pojawiających się pogłosek o możliwym uszkodzeniu eksponatu i po zasięgnięciu opinii ekspertów, zdecydowano o konieczności sprawdzenia stanu zachowania serca Chopina. Zgodnie z opiniami specjalistów z zakresu przechowywania preparatów muzealnych, kluczową kwestią było ustalenie szczelności pojemnika oraz właściwej ilości preparatu konserwującego. Przewidywali oni trzy warianty stanu, w jaki może się znajdować narodowa relikwia:

14 kwietnia 2014 r. przeprowadzono nieinwazyjne, zewnętrzne oględziny serca Chopina. Operacja obejmowała zdjęcie tablicy pamiątkowej, wydobycie skrzyni osadzonej w filarze niszy, wewnątrz której znajdowała się kolejna skrzynka zwierająca słój z sercem kompozytora. Po wyjęciu słoja profesor Tadeusz Dobosz z Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz profesor Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, w obecności m.in. ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, dyrektora NIFC Artura Szklenera i kardynała Kazimierza Nycza, sporządzili opis zachowanego eksponatu.

Ogólny stan jego zachowania i zabezpieczenia uznano za bardzo dobry. Stwierdzono jedynie niewielki ubytek płynu konserwującego i uszczelniono słój za pomocą naturalnego wosku.

W trakcie trwania inspekcji nie naruszono w szlifie ani nie otwarto słoja. Dodatkowo wykonano jego dokładną dokumentacje fotograficzną. Zalecono również, żeby następna kontrola eksponatu odbyła się po upływie 50 lat.

Sporządzony protokół inspekcji, podpisany przez wszystkich uczestników wydarzenia, został umieszczony w niszy, do której ponownie wstawiono skrzynię z sercem Chopina.

Kilka dni po oględzinach, prof. Tadeusz Dobosz sporządził ekspertyzę, w której potwierdził autentyczność eksponatu.

Urna z sercem Fryderyka Chopina, trafiła do Kościoła św. Krzyża w Warszawie ok 1850 r., skąd w czasie powstania warszawskiego ewakuowano ją do Milanówka. 17 października 1945 r., w rocznicę śmierci kompozytora, odbyło się uroczyste wmurowanie urny z sercem kompozytora w filar kościoła, gdzie znajduje się do dziś.powrót