Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej

29-09-2015

Gała finałowa 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. autor zdjecia: Danuta Matloch
Gała finałowa 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. fot.: Danuta Matloch

Gała finałowa 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. autor zdjecia: Danuta Matloch
Gała finałowa 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. fot.: Danuta Matloch

Gała finałowa 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. autor zdjecia: Danuta Matloch
Gała finałowa 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. fot.: Danuta Matloch

Magdalena Miller i Kasper Świerzowski, Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Alicja Maria Klimaszewska zostali laureatami 3 edycji Nagrody Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, ustanowionej przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. W ceremonii wręczenia wyróżnień, która odbyła się 29 września br., wzięła udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Celem nagrody jest uhonorowanie szczególnych zasług dla ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultywowania polskiej tożsamości w kraju i poza jego granicami.

Posiedzenie kapituły konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae odbyło się 2 września br. W posiedzeniu udział wzięli: przewodnicząca kapituły wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej, członkowie: senatorowie Grzegorz Czelej i Janusz Sepioł, prof. dr hab. Wojciech Bałus oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, a także sekretarz kapituły dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Anna Pomianowska-Bąk.

Podczas gali wręczono pamiątkowe dyplomy wszystkim nominowanym.

- Magdalenie Miller i Kasprowi Świerzowskiemu – nagroda za rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego w Kwiatonowicach, ogromną pasję kolekcjonerską i bibliofilską, a także stworzenie ważnego miejsca na Małopolskim Szlaku Literackim.

- Elżbiecie Skirmuntt-Kufel – prezes Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”

- Katarzynie Barbarze Rodziewicz – Dwór Marzeń z Izbą Admiralską Józefa Unruga

- dr hab. Urszuli Oettingen

- Bibliotece Śląskiej w Katowicach- nagroda za pozyskiwanie, konserwację i udostępnianie unikatowych zbiorów, a także ważnych społecznie materiałów związanych z działaniami niepodległościowymi i ruchem „Solidarności” na Śląsku; za stworzenie aktywnego ośrodka naukowego i kulturalnego, służącego pielęgnowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Śląska i Polski.

- Fundacji Ośrodka Karta

- Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”

- Alicji Marii Klimaszewskiej – prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą- nagroda za wieloletnią działalność na rzecz zachowywania i podtrzymywania polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie; poświęcenie i pasję w ratowaniu i opiece nad zabytkami najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie – Starej Rossy; stworzenie społecznego ruchu przywracania pamięci o wydarzeniach historycznych na tych ziemiach, a także za udaną współpracę z litewskimi instytucjami i za dobre wywiązywanie się kierowanego przez nią komitetu z obowiązków partnera w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.

- Polskiemu Bractwu Kawalerów Gutenberga

- Chełmskiemu Środowisku Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Konkurs o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej został ustanowiony przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w 2013 r. w trosce o należyte upamiętnianie i kultywowanie polskiej spuścizny narodowej.

W tegorocznej edycji - oprócz senatorów - kandydatury mogły zgłaszać także organizacje, fundacje czy instytucje działające na rzecz opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym, jego rewaloryzacji lub upowszechniania.powrót