Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz pomoc socjalna.

29-06-2010

Przypominamy, że do 31 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendium z budżetu Ministerstwa KiDN.

Pomoc socjalna przyznawana jest w trybie ciągłym, komisja obraduje nierzadziej niż raz na kwartał.
Jednocześnie informujemy, że od 17 maja obowiązują nowe regulaminy przyznawania stypendiów artystycznych, dofinansowań do wydań oraz pomocy socjalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi regulaminami: stypendia z budżetu, stypendia z FPT, dofinansowanie do wydań, pomoc socjalna.
 powrót