Stypendia dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych

06-12-2016

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

90 studentów i 9 doktorantów uczelni artystycznych otrzymało z rąk Podsekretarz Stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia. Uroczystość z udziałem Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych odbyła się 6 grudnia 2016 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Gala była zwieńczeniem działań promocyjnych prowadzonych przez cały rok na rzecz młodych artystów. Stypendyści ministra to zwycięzcy międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, festiwali oraz przeglądów.

Stypendia ministra przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

W 19 uczelniach artystycznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kształci się około 16 000 studentów, co stanowi ok. 1 proc. studiującej młodzieży
w Polsce. Natomiast grono stypendystów ministra to około 0,5 proc. studentów uczelni artystycznych, tak więc jest to szczególnie prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych. Przyznane stypendia mają na celu nie tylko wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych studentów i doktorantów, ale także mają im pomóc w realizacji projektów twórczych, w doskonaleniu warsztatu artystycznego oraz w podejmowaniu działań służących wzbogaceniu polskiej kultury.powrót