Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

14-06-2012

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła dyplomantom szkół artystycznych Podsekretarz Stanu Monika Smoleń, 14 czerwca podczas uroczystości w siedzibie Ministerstwa. 

Wiceminister Monika Smoleń wręcza dyplomy stypendystom fot. MKiDN/Danuta Matloch
Wiceminister Monika Smoleń wręcza dyplomy stypendystom fot. MKiDN/Danuta Matloch

24 laureatów tegorocznej edycji odebrało dyplomy stypendialne za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2011/2012.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są w corocznie w dwóch turach: wiosennej i jesiennej. Umożliwiają one realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu, pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów. Kwota stypendium, wynosząca 4 200 zł. wypłacana jest jednorazowo.powrót