Stypendia Ministra dla 99 najzdolniejszych

15-12-2015

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra kultury dla studentów / fot. Danuta Matloch

 

90 studentów i 9 doktorantów uczelni artystycznych otrzymało z rąk wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej stypendia za wybitne osiągnięcia. Uroczysta gala odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Uroczystość ta była zwieńczeniem działań promocyjnych prowadzonych przez cały rok na rzecz młodych artystów. Stypendyści Ministra to zwycięzcy międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, festiwali, przeglądów. To artyści, którzy już za chwilę będą tworzyć nową generację twórców decydujących o obliczu polskiej kultury.

Wtorkową galę uświetnił koncert w wykonaniu stypendysty Łukasza Krupińskiego, uczestnika III etapu XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Stypendia Ministra

Stypendia Ministra przyznawane są na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

W 19 uczelniach artystycznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kształci się około 16 tys. studentów, co stanowi ok. 1 proc. studiującej młodzieży w Polsce. Natomiast grono stypendystów ministra to około pół proc. studentów uczelni artystycznych. Te liczby służą podkreśleniu, że jest to szczególnie prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych. Przyznane stypendia mają na celu nie tylko wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych studentów i doktorantów, ale także mają im pomóc w realizacji projektów twórczych, w doskonaleniu warsztatu artystycznego, w podejmowaniu działań służących wzbogaceniu polskiej kultury.

Do pobrania:

Lista stypendystów Ministra w roku akademickim 2015 - doktoranci

Lista stypendystów Ministra w roku akademickim 2015 - studenci

 powrót