Stypendia Ministra KiDN dla dyplomantów szkół artystycznych

19-05-2016

Na zdjęciu:  Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka wraz z dyplomantami ze szkół artystycznych II stopnia.

16 dyplomantów ze szkół artystycznych II st. odebrało z rąk Podsekretarz Stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. W uroczystości, która odbyła się 19 maja w siedzibie MKiDN, uczestniczyli dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz laureaci ich rodzice i goście.
 

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych i jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu. Kwota stypendium (4200 zł) wypłacana jest jednorazowo, aby umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty, np. zakup instrumentu lub pokrycie kosztów wyjazdu na kursy czy warsztaty.

Laureatami stypendiów są dyplomanci ze szkół baletowych, muzycznych i plastycznych z całej Polski.

1

Maciej

Pletnia

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

2

Paweł

Kurpiel

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego
w Bytomiu

3

Justyna

Ilnicka

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1
w Warszawie

4

Szymon

Szymik

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach

5

Paweł

Niziołek

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
w Warszawie

6

Bartłomiej

Fraś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
w Katowicach

7

Lennard

Czakaj

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.
F. Chopina w Opolu

8

Natalia

Zaleska

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im.
F. Nowowiejskiego w Gdańsku

9

Jakub

Michalak

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie

10

Wiktor

Tukaj

Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego
w Częstochowie

11

Gabriela

Stanisz

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.
M. Karłowicza w Krakowie

12

Antoni

Majewski

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im.
A. Rubinsteina w Bydgoszczy

13

Magdalena

Jędrzejewska

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu

14

Klaudia

Matczak

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

15

Kaja

Koster

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

16

Magdalena

Zawada

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku -Białej

 powrót