Stypendia ministra kultury dla uczniów szkół artystycznych wręczone

09-06-2014

Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza stypendia ministra kultury uczniom szkół artystycznych. Foto Danuta Matloch.Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza stypendia ministra kultury uczniom szkół artystycznych. Foto Danuta Matloch.

Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza stypendia ministra kultury uczniom szkół artystycznych. Foto Danuta Matloch.Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza stypendia ministra kultury uczniom szkół artystycznych. Foto Danuta Matloch.

Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza stypendia ministra kultury uczniom szkół artystycznych. Foto Danuta Matloch.Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza stypendia ministra kultury uczniom szkół artystycznych. Foto Danuta Matloch.

 

Podsekretarz Stanu Monika Smoleń podczas uroczystości 6 czerwca wręczyła stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najlepszym dyplomantom szkół artystycznych za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014.

Komisja spośród 76 zgłoszeń wybrała 13 laureatów.

O Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne ubiegają się najlepsi uczniowie szkół baletowych, muzycznych i plastycznych z całej Polski. Może być ono przyznane uczniowi średniej szkoły artystycznej, który uzyskał za semestr bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu. Kandydatów zgłasza dyrektor szkoły. Komisja stypendialna powołana przez MKiDN wyłania stypendystów, a wybór zatwierdza minister. Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów, po wakacjach dla pozostałych uczniów.

Uhonorowani zostali:

1. Amelia Tokarska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej

2. Ewa Majcherczyk, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

3. Zuzanna Dąbkowska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

4. Aleksander Stachowski, Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

5. Przemysław Kadłubek, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

6. Adriana Gładysz, Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu

7. Grzegorz Polański, Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

8. Piotr Trusik, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie

9. Natalia Patrzykąt, Zespół Szkół Plastycznych w Kole

10. Kamil Wieczorek, Zespół Szkół Plastycznych w Kole

11. Aleksandra Przybylska, Zespół Szkół Plastycznych w Kole

12. Aleksandra Szlęk, Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej

13. Marta Szypulska, Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lubliniepowrót

Warto przeczytać