Stypendyści Ministra na 2013r. – ogłoszenie wyników

28-06-2013

Ogłoszony 4 marca 2013r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2013r., został rozstrzygnięty.

26 czerwca 2013r. Minister Bogdan Zdrojewski, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznał 76 stypendiów na II połowę 2013r.

Pełna lista laureatów konkursu o stypendium Ministra na II połowę 2013r., znajduje się poniżej oraz w zakładce stypendia z budżetu.

W konkursie o stypendia na II połowę 2013r., przyznano 76 stypendiów  na kwotę 1 347 000 zł:

Stypendia twórcze oraz  stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2013 rok były przedmiotem dwóch konkursów. Łącznie na 2013r. przyznanych zostało 200 stypendiów na kwotę 4 191 000  zł.

Pełna lista stypendiów na II połowę 2013 r.powrót