Stypendyści Ministra na 2015r. – ogłoszenie wyników

24-12-2014

Ogłoszony 11 września 2014r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2015r., został rozstrzygnięty.

18 grudnia  2014r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, po zapoznaniu się z rekomendacjami  Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznała 170 stypendiów na 2015r., finansowanych z budżetu MKiDN:

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków, kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów, powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom w których przyznawane są stypendia (łącznie 30 osób).

Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie na 2015 r., wynosi  4.500.000zł.

Pełna lista stypendystów na 2015 r.

Więcej informacji o stypendiach z budżetu Ministra KiDN.powrót