Stypendyści Ministra na II połowę 2014r. – ogłoszenie wyników

18-06-2014

Ogłoszony 17 marca 2014r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2014r., został rozstrzygnięty.

16 czerwca  2014r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, po zapoznaniu się z rekomendacjami  Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznał 104 stypendia na II połowę 2014r., finansowanych z budżetu MKiDN:

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków, kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów, powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom w których przyznawane są stypendia (łącznie 31 osób).

Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie na II połowę 2014r., wynosi  1.863.000zł.

Stypendia twórcze oraz  stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2014 rok były przedmiotem dwóch konkursów. Łącznie na 2014r. przyznanych zostało 211 stypendiów na kwotę 4 959 000  zł.

Pełna lista stypendystów na II połowę2014 r.

Więcej informacji o stypendiach z budżetu Ministra KiDN.powrót