logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Telsze 2017

18-05-2017

Promocja III tomu serii Aestiorum Hereditas pt. „Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej” Michała Eustachego Brensztejna odbyła się 18 maja 2017 r. w Telszach (lit. Telšiai) na Żmudzi – rodzinnym mieście autora oryginału. „Inwentarz archeologiczny…”
to rękopiśmienny opis 900 miejscowości z terenów ówczesnej guberni kowieńskiej (obecnie: Litwa, północna Białoruś i niewielki obszar na południu Łotwy), gdzie odkryto pradziejowe i średniowieczne cmentarzyska, osady, grodziska czy pojedyncze zabytki metalowe i kamienne. Jest unikatowym źródłem wiedzy o dziejach zainteresowań przeszłością w 2 poł. XIX w. i na przełomie wieków XIX i XX. Bardzo wiele danych źródłowych, zawartych w tym inwentarzu, nigdy nie znalazła się w obiegu naukowym, dlatego publikacja rękopisu chroni od zapomnienia tamten obszar rubieży Rzeczypospolitej. Jego autor – Michał Eustachy Brensztejn (1874–1938) – był miłośnikiem przeszłości rodzinnej Żmudzi, archeologiem, etnografem i historykiem kultury. Publikacje wydawane w serii „Aestiorum Hereditas” są trójjęzyczne, zawierają wielowątkową analizę poruszanych problemów i, jeśli to możliwe, dołączana jest do nich płyta CD z kompletem materiałów, który jest uzupełnieniem wybranych ilustracji prezentowanych w drukowanym tekście.

Promocja publikacji miała miejsce w Muzeum Żmudzi „Alka”, do którego na zaproszenie dyrektor muzeum Elvyry Spudytė przybyli m.in.: dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr Wojciech Brzeziński, niemal wszyscy autorzy opracowania (Rasa Banytė-Rowell, Anna Bitner-Wróblewska, Maria Krajewska, Laurynas Kurila, Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Andra Simniškytė-Strimaitienė), przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Karina Chabowska, Jolanta Miśkowiec), wicedyrektor Instytutu Historii Litwy z Wilna dr Zita Medišauskienė, rektor Akademii Sztuk Pięknych z Wilna prof. Adomas Butrimas, przedstawiciele lokalnych władz oraz miejscowi miłośnicy przeszłości.

Promocja „Inwentarza…” Brensztejna połączona była z prezentacją dwóch innych publikacji archeologicznych autorstwa A. Butrimasa, a także obchodami Dnia Muzealnika. Uroczystości odbywały się w reprezentacyjnej sali muzeum „Alka” – jednego z najstarszych muzeów na Litwie, założonego w latach 1931–1932. Kolekcja muzeum jest bardzo różnorodna, obejmuje zbiory historyczne, archeologiczne i etnograficzne.powrót

Patronat projektu

unesco