Trwa I Konwencja Muzyki Polskiej

09-05-2011

Z udziałem wiceministra kultury Jacka Wekslera w Bibliotece Narodowej w Warszawie 9.maja br. rozpoczęła się I Konwencja Muzyki Polskiej. Jest to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego , podczas którego odbywają się dyskusje na temat różnych dziedzin i infrastruktury polskiej kultury muzycznej.

Wiceminister kultury Jacek Weksler podczas I Kongresu Muzyki Polskiej.

Wiceminister kultury Jacek Weksler podczas I Kongresu Muzyki Polskiej. Foto D. Matloch

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorami – Związek Kompozytorów Polskich oraz Polska Rada Muzyczna. Do 11 maja br. jej uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania o muzykę w życiu społecznym: ile jej jest, ile jej być powinno, w jaki sposób przeprowadzić konieczne zmiany? Postarają się też podjąć działania na rzecz wypracowania i osiągnięcia właściwego cywilizacyjnego modelu obecności muzyki i artystycznej dźwiękowości w życiu i otoczeniu.

Do udziału w spotkaniu zaproszono kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów. Każdy z zarejestrowanych gości otrzymał komplet materiałów , a w szczególności - wydanie „Raportu o stanie muzyki polskiej”.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jego podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.powrót