Trwa nabór do Wyszehradzkiego Programu Rezydencji Artystów

23-06-2010

Visegrad Artist Residency Program to program stworzony w 2006 r. przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany artystów - obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej.

Zgodnie z założeniami programu, rezydencja musi odbyć się w kraju należącym do Grupy (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), innym niż kraj zamieszkania artysty. Aby ubiegać się o pobyt, każdy artysta musi znaleźć organizację goszczącą, która zaakceptuje jego projekt rezydencji. Fundusz oferuje trzymiesięczne stypendium dla artysty i instytucji przyjmującej w miesięcznej wysokości 750 euro dla każdej ze stron (w sumie każda rezydencja otrzymuje wsparcie w kwocie 4500 euro).

Termin nadsyłania aplikacji upływa 10 września br.

 Więcej informacji o programie:

http://www.visegradfund.org/residence.htmlpowrót