Uczelnie artystyczne inaugurują rok akademicki 2015/2016

30-09-2015

Życzenia pomyślności w pracy artystycznej, dydaktycznej i naukowej składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w liście wystosowanym z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016. Uroczystości inauguracyjne na uczelniach potrwają do 13 października.

W liście do społeczności uczelni artystycznych minister Omilanowska podkreśla, że zainteresowanie tymi studiami utrzymuje się na wysokim poziomie. Słowa podziękowania kieruje do pedagogów, którzy kreują tę rozpoznawalną w świecie markę.

Przypomina również o sukcesach inwestycyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce. Dzięki dotacjom unijnym w 10 uczelniach zrealizowano projekty warte w sumie ponad 383 mln zł.   Szkoły wspierane są również poprzez Programy Ministra. W ramach priorytetu Edukacja artystyczna 263 przedsięwzięcia dofinansowano kwotą niemal 13 mln zł, a w priorytecie Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 418 inwestycji uzyskało 66 mln zł dofinasowania.

Z okazji inauguracji roku 2015/ 2016 prof. Omilanowska całej społeczności akademickiej życzy sukcesów naukowych, artystycznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

List do pobrania

Jako  pierwsza, 29 września br., rok akademicki 2015/2016 rozpoczęła Akademia Teatralna w Warszawie, dzień później - Akademia Sztuki w Szczecinie.

1 października uroczystości odbywają się w  Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Najpóźniej, 13 października, nowy rok akademicki zainauguruje Akademia Muzyczna w Katowicach.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Teatralnej w Warszawie. autor zdjecia: Danuta Matloch
Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Teatralnej w Warszawie. fot.: Danuta Matloch

Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Teatralnej w Warszawie. autor zdjecia: Danuta Matloch
Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Teatralnej w Warszawie. fot.: Danuta Matlochpowrót