Umowa na budowę siedziby Muzeum Historii Polski podpisana. „Czekaliśmy na to wiele lat”

30-05-2018

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

 

- Muzeum Historii Polski jest instytucją, na którą czekaliśmy wiele lat i która jest niezbywalna, która jest podstawowa dla Polski po prostu – powiedział wicepremier Piotr Gliński, 30 maja br., podczas uroczystości podpisania umowy na budowę siedziby Muzeum Historii Polski. Umowę na generalne wykonawstwo budynku placówki podpisali dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro i prezes zarządu firmy Budimex S.A. Dariusz Blocher. W uroczystości uczestniczył również wiceminister Jarosław Sellin.

„Instytucja podstawowa dla Polski”

- To jest naprawdę ważna chwila, zakończenie pewnego etapu i rozpoczęcie kolejnego etapu - powiedział podczas uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej minister kultury prof. Piotr Gliński. Dodał, że muzeum jest "największą chyba polską inwestycją w dziedzinie kultury, być może w historii, pewnie porównywalną do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i instytucją, na którą czekaliśmy wiele lat i która jest niezbywalna, która jest podstawowa dla Polski po prostu".

- Bez tego typu instytucji jesteśmy jako wspólnota narodowa, kulturowa, wspólnota polityczna nieco osieroceni. Każdy naród musi mieć swoje muzeum historii - podkreślił Piotr Gliński.

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski priorytetem prof. Piotra Glińskiego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński, od czasu objęcia w listopadzie 2015 r. swego stanowiska, za priorytetowe zadanie uznaje budowę siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Muzeum powstanie na Cytadeli Warszawskiej i wraz z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskim będzie tworzyło kompleks muzealny. Na ponad 30 ha przestrzeni zaplanowano także miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Otwarcie wystawy stałej MHP planowane jest na luty 2021 r.

Decyzje ws. budowy siedziby MHP

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 r. Od początku działalności zaczęło prowadzić zarówno prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy stałej, jak i bieżącą działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i związaną z promocją dziedzictwa historycznego za granicą - przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu.

Konkurs architektoniczny na projekt przyszłego gmachu muzeum rozstrzygnięto w 2009 r. - zwyciężyła praca zespołu Paczowski et Fritsch z Luksemburga. Zgodnie z projektem budynek muzeum miał stanąć w pobliżu Zamku Ujazdowskiego, nad Trasą Łazienkowską. Decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana w 2010 r., a MHP zostało usunięte z listy projektów priorytetowych, które miały być realizowane ze środków europejskich.

29 stycznia 2016 r. w obecności ministra Glińskiego podpisano umowę ws. wykonania projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jej sygnatariuszami byli dyrektor MHP Robert Kostro oraz prezes pracowni architektonicznej WXCA Szczepan Wroński. Niecały rok później zaprezentowano wizualizacje przyszłej stałej siedziby Muzeum Historii Polski. 6 października 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, został on rozstrzygnięty 15 maja 2018 r., wybrana została firma Budimex S.A.

Muzeum miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie. Przewiduje się, że będzie odwiedzane przez co najmniej 500.000 gości rocznie. Muzeum stanie się miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji, a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego. Oprócz przestrzeni wystawowych, w muzeum znajdą miejsce sale edukacyjne i warsztatowe, audytoryjne, projekcyjne, gastronomia, pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów.

Muzeum Historii Polski zostało powołane w 2006 roku. Od początku działalności zaczęło prowadzić zarówno prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy stałej, jak i bieżącą działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i związaną z promocją dziedzictwa historycznego za granicą − przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności, tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej czy dzieje „Solidarności”.

Muzeum proponuje bogatą ofertę edukacyjną, której celem jest szerzenie wiedzy o polskim dziedzictwie, budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w duchu szacunku dla tradycji i otwartości na świat. Muzeum przedstawia polskie dzieje w powiązaniu z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Efektem tych działań są liczne wystawy, jak m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”, „Pod wspólnym niebem” na temat I Rzeczypospolitej i jej bogactwa kulturowego, obie zorganizowane w Zamku Królewskim w Warszawie, „Ziemia obiecana. Miasto
i nowoczesność” poświęcona rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu polskich miast na przełomie XIX i XX w. zaprezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie czy międzynarodowa wystawa „Jan Karski. Człowiek wolności”, prezentująca losy polskiego emisariusza, pokazana w ponad 20 krajach na świecie. Ekspozycje Muzeum były wielokrotnie nagradzane, w tym najbardziej prestiżową nagrodą muzealniczą „Sybilla”.

MHP realizuje program współpracy zagranicznej z innymi muzeami, instytucjami akademickimi oraz edukacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji
i Niemczech. Poprzez seminaria, wykłady i publikacje, Muzeum pokazuje, jak żywą inspiracją dla współczesnej kultury jest historia.powrót