Unijna dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych

28-07-2011

Polski rząd popiera projektowaną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma umożliwiać korzystanie z utworów osieroconych. To priorytet polskiej prezydencji w obszarze prawa autorskiego - mówiła w Sejmie wiceminister kultury Monika Smoleń. Komisja do Spraw Unii Europejskiej 28.07. br. rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy.

Projektowana dyrektywa ma na celu umożliwienie korzystania z utworów osieroconych, czyli takich, które podlegają ochronie autorsko-prawnej, ale w stosunku do których nie można ustalić właściciela autorskich praw majątkowych lub jego lokalizacji. Korzystanie z dzieł osieroconych ma - zgodnie z projektem dyrektywy - umożliwić digitalizację, ochronę i udostępnienie zasobów instytucji publicznych jak biblioteki, archiwa czy filmoteki.

Wiceminister Monika Smoleń zapowiedziała, że podczas prac legislacyjnych polski rząd będzie dążył do objęcia dyrektywą jak najszerszego katalogu utworów, w szczególności literackich, dźwiękowych i audiowizualnych. Jak zauważyła, brak uregulowań w tej kwestii hamuje rozwój wielu projektów, w tym Europeany – największej cyfrowej biblioteki internetowej.

Komisja Europejska zapowiadała przyjęcie dyrektywy w sprawie utworów osieroconych w 2010 r. w komunikacie "Europejska agenda cyfrowa". Jednak ze względu na rozbieżność stanowisk, inicjatywa została przesunięta na rok 2011. Projekt dyrektywy przyjęto ostatecznie 24 maja br.powrót