Unijne dofinansowanie kultury

21-11-2013

79 inwestycji, blisko 4 mld zł dofinansowania, w tym ze środków europejskich - ponad 2,28 mld zł. To efekty wdrażania XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego operatorem jest MKiDN.  Szczegóły  przedstawiono 21 listopada br. podczas konferencji z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego i Podsekretarz Stanu w MKiDN Moniki Smoleń.  W spotkaniu w Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli również przedstawiciele beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie priorytetu.

Unijne dofinansowanie kultury. fot.: Danuta Matloch
Konferencja prasowa "Unijne dofinansowanie kultury". fot.: Danuta Matloch

Unijne dofinansowanie kultury. fot.: Danuta Matloch
Spotkanie w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem przedstawicieli beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie priorytetu. fot.: Danuta Matloch

Unijne dofinansowanie kultury. fot.: Danuta Matloch
Spotkanie w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem przedstawicieli beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie priorytetu. fot.: Danuta Matloch

Unijne dofinansowanie kultury. fot.: Danuta Matloch
Spotkanie w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem przedstawicieli beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie priorytetu. fot.: Danuta Matloch

"Uzyskanie tej pozycji w Europie było, według mnie, jednym z najtrudniejszych zadań wykonanych przez ministerstwo kultury. Nadrobiliśmy znaczną część zaległości inwestycyjnych w sferze kultury, powstałych w naszym kraju od 1945 do 1989 roku" – powiedział minister Bogdan Zdrojewski. Jak podkreślił, inwestycje dofinansowane ze środków unijnych znajdują się praktycznie w każdym regionie Polski i są bardzo zróżnicowane. "Nie ma dwóch identycznych projektów. Warto też zauważyć, że 90 proc. inwestycji jest realizowanych zgodnie z harmonogramem i po kosztach niższych niż planował resort" – zaznaczył szef resortu kultury.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości finansowania inwestycji realizowanych w sektorze kultury. W ciągu ostatnich lat Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem alokowania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na kulturę, a  fundusze europejskie znacząco  zmieniły mapę inwestycji kulturalnych. Dzięki nim już dziś zrealizowaliśmy szereg projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego, jak również budowy i rozbudowy nowej infrastruktury kultury, w tym również infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

Realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu kultury była możliwa m.in. przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Dofinansowanie otrzymało 79 inwestycji o ponadregionalnym znaczeniu na łączną kwotę 3,93 mld (w tym ze środków europejskich na kwotę ponad 2,28 mld zł). Dzięki tym środkom możemy mówić w Polsce o prawdziwym boomie inwestycyjnym w obszarze kultury.

Pozyskane przez Polskę środki europejskie pozwalają na realizację ambitnych projektów z ciekawą wizją ich przyszłego funkcjonowania, które są szansą na wzrost uczestnictwa obywateli w kulturze, a także przyczyniają się do szybszego rozwoju miast i regionów. Inwestycje realizowane w Polsce w sektorze kultury współtworzą europejską przestrzeń kulturową oraz umożliwiają artystom oraz obywatelom pełne uczestnictwo w europejskim dialogu kulturowym.

W wyniku realizacji XI priorytetu PO IiŚ otrzymamy m.in.:

Do dziś oddano do użytkowania 43 projekty, m.in. :

W ramach PO IiŚ 2014-2020, którego alokacja wynosi 497 mln EUR (ok. 2 mld zł), przewidziane są działania w zakresie:

Więcej informacji o priorytecie można znaleźć na stronie internetowej priorytetu pod adresem www.poiis.mkidn.gov.pl.

Inforgrafika fundusze unijne w kulturzepowrót