Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Kultury z udziałem wicepremiera Glińskiego

04-09-2017

Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Fot. PAP/Maciej Kulczyński

„Zapraszam Państwa do wymiany doświadczeń i ożywionej dyskusji. Moi przedstawiciele będą wsłuchiwać się w Państwa głosy, a wnioski z dyskusji wykorzystamy do konkretnych działań” – powiedział dziś (4.09) podczas uroczystego otwarcia wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. W otwarciu konferencji uczestniczyła także wiceminister Wanda Zwinogrodzka. Wrocławska konferencja o muzyce otwiera szereg spotkań, które w kolejnych dniach będą się odbywały w różnych miastach Polski.

Prof. Gliński o potrzebie zmian

„Wydaje się, że nadszedł czas, aby po rzeczowym podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń sprecyzować zakres i charakter koniecznej korekty systemu i wreszcie wprowadzić ją w życie uzyskując trwałą i wyraźną poprawę stanu funkcjonowania kultury, a szczególnie działalności twórczej i artystycznej” – powiedział wicepremier. Dodał też, że w przeprowadzaniu zmian ważną rolę powinni odgrywać m.in. twórcy i uczestnicy życia artystycznego.

Cele OKK

„Pomyślana ona została jako szerokie forum dyskusyjne służące wypracowaniu optymalnego zakresu niezbędnych zmian w kulturze. Wytyczony wspólnym wysiłkiem kierunek będzie podstawą prac legislacyjnych podjętych w kierowanym przeze mnie resorcie i prowadzonych dalej – mam nadzieję – przy Państwa aktywnej współpracy” – tak o celach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury mówił wicepremier Gliński. Dodał, że do dyskusji zostali zaproszeni zarówno przedstawiciele artystów, jak i instytucji artystycznych, ich organizatorzy, a także twórcy niezrzeszeni. 

Większa dostępność kultury

Prof. Gliński mówił też o potrzebie zwiększenia nakładów na kulturę. Przypomniał, że w 2016 roku na kulturę w Polsce zostało przeznaczone łącznie 10 miliardów 806 milionów złotych, z czego 3 miliardy 929 milionów to z pieniądze z budżetu państwa, a około 6 miliardów 877 milionów z budżetu samorządów różnych szczebli. Podkreślił również, że w gospodarstwach domowych zakres wydatków na kulturę jest bardzo różny – w niektórych domach to 360 złotych rocznie na osobę, a w innych na przykład 60 złotych.  „Naszym celem jest oczywiście zapewnienie dostępności kultury dla wszystkich grup społecznych” – podkreślił wicepremier i dodał, że w 2017 roku – po raz pierwszy od 28 lat – nakłady finansowe  w ministerstwie przekroczyły 1% PKB (bez wliczania funduszy europejskich i zakupu kolekcji Czartoryskich).

Współprowadzenie przez MKiDN

Wicepremier zasygnalizował też, że jednym z ważnych działań ministerstwa jest dziś podejmowanie wyzwań w zakresie współprowadzenia instytucji kultury. „Podjęliśmy decyzję, że szereg instytucji kultury – lokalnych, ale o znaczeniu więcej niż lokalnym – zasługuje na wsparcie bezpośrednie z budżetu państwa”- powiedział Gliński. Wicepremier dodał, że wśród wybranych do współprowadzenia instytucji, znalazło się 7 placówek związanych z muzyką. To m.in. filharmonie czy zespoły. Prof. Gliński wyraził też nadzieję, że lista instytucji współprowadzonych przez MKiDN będzie się powiększać.

Dotacje w ramach programów ministra kultury

Prof. Gliński przypomniał również o programach ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które umożliwiają uzyskanie dotacji w trybie konkursowym. „Obejmują ponad 30 grup tematycznych i rozdysponowują ponad 300 milionów złotych rocznie na realizację około czterech tysięcy wydarzeń artystycznych. Oznacza to, że ponad 10% budżetu w dziale kultury jest rozdzielana poprzez te programy ministra” – powiedział wicepremier. Przypomniał jednocześnie, że te programy skierowane są nie tylko do instytucji kultury, ale również do samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Spotkania w ramach OKK

Konferencja o muzyce we Wrocławiu rozpoczyna szereg spotkań. W stolicy województwa dolnośląskiego OKK będzie gościć do jutra (5.09). Później, kolejno, konferencje będą odbywać się w Lublinie, Gdańsku, Krakowie i Bytomiu. Paneliści i goście będą tam rozmawiać o kulturze ludowej, teatrze, sztukach wizualnych i tańcu. Trwa rejestracja na wszystkie spotkania.

/Źródło: MKiDN/

 

 powrót