Uroczyste powołanie rzeczoznawców MKiDN

24-10-2017

autor zdjęcia: Danuta Matloch

autor zdjęcia: Danuta Matloch

autor zdjęcia: Danuta Matloch

fot.: Danuta Matloch

Wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin 24 października br. wręczyła akty nadania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowo powołani rzeczoznawcy uzyskali prawo do wydawania ocen i opinii m.in. w takich dziedzinach jak archeologia, urbanistyka czy zabytki techniczne.  

„Będziemy wspólnie chronić dziedzictwo kultury Polski”

- Rzeczoznawczy dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  ale także dla  Generalnego Konserwatora Zabytków są ogromnym wsparciem. Mam nadzieję, że dzięki Państwa wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom będziemy wspólnie chronić dziedzictwo kultury Polskipowiedziała podczas uroczystości wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Wydawanie ocen i opinii w wielu dziedzinach

Powołani rzeczoznawcy uzyskali prawo do wydawania ocen i opinii w następujących dziedzinach: archeologia, architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy, malarstwo, grafika, rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne, rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, instrumenty muzyczne, materiały biblioteczne i archiwalne, zabytki techniki, parki, ogrody i cmentarze, zabezpieczenie techniczne zabytków, ocena i wycena zabytków ruchomych.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.powrót