Uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady i obozu pracy w Treblince

17-10-2018

na zdjęciu głaz z obozu w Treblincefot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu wiceminister Sellin przed pomnikiemfot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu delegacje z Polski i Izraelafot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu Pomnik w Miejscu Straceńfot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu Pomnik upamiętniający zamordowanych Romów i Sintifot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu Pomnik Ofiar Obozu Zagłady w Treblincefot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz ambasady Izraelafot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu minister Sellin zapala znicz pod pomnikiemfot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu zapalony zniczfot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu minister Sellin podczas przemówieniafot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

na zdjęciu minister Sellin podczas przemówienia fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 

- Obydwa nasze narody, naznaczone w sposób tragiczny dramatem II wojny światowej, przeszły własne drogi do niepodległości i z determinacją oraz dumą ze swojej przynależności narodowej rozpoczęły budować przyszłość, stając się jednocześnie strażnikami pamięci o Zagładzie – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podczas obchodów upamiętniających ofiary obozu pracy i zagłady w Treblince. W uroczystości, która od 2010 roku odbywa się w ramach projektu „Jesteśmy Razem”, uczestniczyła młodzież z Izraela i z Polski oraz przedstawiciele obu narodów.

Podczas uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince sześć symbolicznych zniczy dla uczczenia sześciu milionów żydowskich ofiar Zagłady zapalili: zastępca ambasador Izraela Tal Ben-Ari Yaalon, wiceminister kultury Jarosław Sellin, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, zastępca dyrektora Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński, świadek historii oraz przedstawiciele izraelskiej młodzieży. Wcześniej wszyscy złożyli wieńce pod pomnikami ofiar obozu pracy w Treblince – na terenie tzw. Żwirowni, pod Pomnikiem w Miejscu Straceń oraz Pomnikiem upamiętniającym zamordowanych Romów i Sinti.

Wiceszef resortu kultury podczas swego przemówienia podkreślił, że niepodległość jest fundamentalną sprawą dla każdego narodu na świecie, dlatego rok 2018, w którym Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, zaś naród izraelski obchodzi 70. rocznicę utworzenia Państwa Izrael jest tak znaczący. Minister przypomniał również, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały nowe państwo izraelskie i nawiązały z nim stosunki dyplomatyczne i że oba narody łączy wspólna historia.  

Minister Sellin zaznaczył, jak ważna jest obecność w miejscach, o których pamięć nie powinna nigdy zaginąć.

- Wasza obecność tutaj w ramach corocznego projektu „Jesteśmy razem” wypełnia to „grzmiące milczenie umarłych” głosem przywracającym nadzieję, przemieniającym to milczenie w międzynarodowy, międzykulturowy i międzyreligijny dialog.

Dziękując organizatorom projektu, podkreślił, że możliwość bezpośredniego kontaktu między młodymi ludźmi buduje trwałą platformę poznania, zrozumienia i wspólnego działania na rzecz zapobiegania problemowi bierności wobec współczesnych przejawów zła. Refleksja nad przeszłością i poczucie odpowiedzialności za przyszłość pozwoli zaowocować dalszą otwartością na wzajemne doświadczenia. Wiceszef resortu kultury podziękował również młodzieży uczestniczącej w obchodach.

- Dziękuję Wam za to, że razem współtworzycie to wydarzenie, nadając pamięci po Ocalałych nowe znaczenie, ofiarując tym, którzy nie mogą przemówić Wasze zainteresowanie i energię młodości. Życzę wszystkim zebranym, aby refleksje zgromadzone podczas tego dnia pozwoliły patrzeć inaczej, świadomie postrzegać współczesne zjawiska, zdecydowanie opierać się nietolerancji i ksenofobii. Wyjeźdźcie stąd wzbogaceni o wiedzę i empatię, tak ważne współczesnym świecie.

 

Projekt „Jesteśmy Razem”

Od 2010 roku na początku jesieni w Treblince i Kosowie Lackim w ramach międzynarodowego projektu „Jesteśmy Razem”, realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Muzeum Historii Żydów POLIN, spotyka się młodzież licealna z Izraela i Polski. Corocznie w projekcie uczestniczy około 500 uczniów – po 250 z każdego kraju. Głównym celem projektu jest edukacja i integracja młodych Izraelczyków i Polaków.

W ramach projektu odbywają się również spotkania i panele dyskusyjne dla samorządowców z całego województwa mazowieckiego, warsztaty dla nauczycieli oraz uroczyste upamiętnienie ofiar obozu pracy i zagłady w Treblince.

 powrót