W sieci udostępniono pisarski dorobek Janusza Korczaka

06-12-2012

Spuścizna Janusza Korczaka została udostępniona w internecie. Umożliwiła to - powstała z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Otwarta Licencja Edukacyjna (OLE). To nowa instytucja prawna, która umożliwia otwarty i nieskrępowany dostęp - w celach edukacyjnych i naukowych - do objętych nią utworów literackich. O szczegółach mówiono 6.12. br. podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski, dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski oraz prezes Zarządu Wydawnictwa W.A.B. Beata Stasińska.

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena, dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego oraz prezes Zarządu Wydawnictwa W.A.B. Beaty Stasińskiej. Fot.: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena, dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego oraz prezes Zarządu Wydawnictwa W.A.B. Beaty Stasińskiej. Fot.: Danuta Matloch

„Udało się to dzięki wspólnej pracy wielu osób i instytucji”- podkreślał Minister Bogdan Zdrojewski. "Najważniejsze jest to, że ten mikołajkowy prezent dla szkół i dzieci ujrzał światło dzienne, i to pod koniec roku korczakowskiego". Jak dodał, podtrzymuje deklaracje finansowe resortu związane z kultywowaniem spuścizny Korczaka.

Na zasadach OLE – jako pierwsza – udostępniona została całość dorobku Janusza Korczaka, m.in. najbardziej popularne powieści: „Król Maciuś Pierwszy” oraz „Król Maciuś na wyspie bezludnej”. Są one dostępne od dziś, tj. 6 grudnia 2012 r. , na platformie CBN Polona www.polona.pl/dlibra

Kilka książek - w związku z zawartymi umowami wydawniczymi – udostępnionych będzie w przyszłym roku: „Kajtuś Czarodziej” ( 1 maja 2013 r.), „Pamiętnik i inne pisma z getta” ( 1 września 2013 r.), „Bankructwo małego Dżeka” ( 1 października 2013 r.), „Prawidła życia” ( 1 czerwca 2013 r.) oraz „Józki, Jaśki, Franki” (w trakcie roku 2013).

Otwarta Licencja Edukacyjna jest odpowiedzią na postulat szerokiego i bezpłatnego udostępnienia w formie elektronicznej ważnych dzieł literackich.  

Założenia:

Instytut Książki w oparciu o OLE będzie udostępniał utwory, do których dysponuje prawami autorskimi. We wrześniu br. rozpoczął akcję zakupu praw autorskich do lektur szkolnych. Jako pierwsza udostępniona została spuścizna Janusza Korczaka. Prawami do niej IK zarządza od roku 2010 r. Od tego czasu dofinansował  kwotą 151 tys. zł tłumaczenia 17 wydań książek autorstwa Janusza Korczaka. Ponadto zawarł ok. 30 umów wydawniczych w Polsce i za granicą oraz udzielił 19 bezpłatnych licencji na adaptacje utworów i wykorzystanie ich fragmentów.

W roku 2012 roku z tytułu opłat licencyjnych IK otrzymał ok. 80 tys. zł. W całości środki te przeznaczane są  na dokończenie edycji dzieł Janusza Korczaka oraz ich ponowne opracowanie naukowe, digitalizację i nieodpłatne udostępnienie w internecie.  Projekt ten realizowany będzie przez Korczakianum, Instytut Badań Literackich PAN, Bibliotekę Narodową i Instytut Książki.

W roku 2012 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało 800 tys. zł  na konkurs oraz wsparcie 18 polskich i zagranicznych wydarzeń/projektów poświęconych Januszowi Korczakowi.

 

 

 

 powrót