logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Warszawa 2008

19-12-2011

Wernisaż warszawskiej odsłony wystawy prezentującej wyniki prac nad rekonstrukcją ksiąg inwentarzowych odbył się 9 grudnia 2008 r. w Państwowym Muzeum Archeologicznym i połączony był z promocją I tomu Aestiorum Hereditas pt. „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»“ (wydanego przez Archiwum Państwowe w Olsztynie).

W uroczystości wzięło udział około 180 osób, w tym Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków RP, Vladimir Grinin,  Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu UNESCO, Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Jacek Miller, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN,  Jarosław Czubiński, dyrektor Departamentu Konsularnego Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,  Marlena Koter, dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie, Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Olga Ščeglova, wice-dyrektor Muzeum Historyczno-Artystycznego w Kaliningradzie, prof. Matthias Wemhoff, dyrektor Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, prof. Siegmar von Schnurbein z Frankfurtu, prof. Wilfried Menghin z Berlina; ponadto liczni przedstawiciele polskich instytucji rządowych, muzealnych i naukowych, a także grupa archeologów litewskich z Wilna i Kłajpedy. Uroczystość była filmowana przez telewizję kaliningradzką.

Strona rosyjska otrzymała nieodpłatnie 500 egzemplarzy I tomu Aestiorum Hereditas.powrót

Patronat projektu

unesco