logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Warszawa 2017

21-06-2017

Promocja III tomu Aestiorum Hereditas

Dn. 1 marca 2017 r. w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie odbyła się promocją III tomu serii Aestiorum Hereditas, obejmującego publikację „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” Michała Eustachego Brensztejna wraz z obszernym komentarzem. Współorganizatorem promocji było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w MKiDN, pan Jarosław Sellin, dyrektorzy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Lietuvos istorijos institutas w Wilnie, panowie Wojciech Brzeziński i Rimantas Miknys, ponadto radca minister ambasady Litwy w Warszawie, pan Audrius Žulys, wice-marszałek województwa mazowieckiego, pan Wiesław Raboszuk, a także uczestnicy projektu i liczni goście z różnych instytucji archeologicznych w Polsce i za granicą.

Promocji towarzyszyło otwarcie wystawy „Skarby z Archiwum. Inwentarz archeologiczny Michała Brensztejna”, na której zaprezentowano oryginał „Inwentarza…”, dokumenty z nim związane i oryginalne zabytki, o których pisał Brensztejn.powrót

Patronat projektu

unesco