logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Warszawa 2017

21-06-2017

Wystawa „Skarby z archiwum. Inwentarz archeologiczny Michała Brensztejna” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (do 30.06.2017)

Wystawa prezentuje sylwetkę Michała Eustachego Brensztejna (1874–1938) – miłośnika przeszłości rodzinnej Żmudzi, archeologa, etnografa, historyka kultury, publicysty, bibliotekarza biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Spośród wielu aktywności M. Brensztejna ekspozycja skupia się na jego działalności archeologicznej i największym dziele w tej dziedzinie – „Inwentarzu archeologicznym gubernji kowieńskiej”. To rękopiśmienny opis 900 miejscowości z terenów ówczesnej guberni kowieńskiej (obecnie to teren większości Litwy, północnej Białorusi i niewielkiego obszaru na południu Łotwy), gdzie odkryto pradziejowe i średniowieczne cmentarzyska, osady, grodziska czy pojedyncze zabytki metalowe i kamienne. Na wystawie można obejrzeć oryginalny rękopis, wiele dokumentów związanych z powstaniem „Inwentarza...” lub próbami jego publikacji, stare mapy, w tym oryginały map ręcznie wykonanych przez Wandalina Szukiewicza specjalnie na potrzeby „Inwentarza…”. W kilku gablotach można także zobaczyć oryginalne zabytki, o których pisał Brensztejn – zapinki, szpile, naszyjniki, zawieszki, ozdoby głowy, topory i siekiery. Centralnym punktem wystawy jest rekonstrukcja gabinetu Brensztejna w Telszach, wykonana na podstawie zachowanej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie fotografii z 1901 r.

Ekspozycję uzupełniają stanowiska multimedialne prezentujące kolejne strony rękopisu, fotografie rodzinne M. Brensztejna, jego zbiory, malownicze akwarele Napoleona Ordy przedstawiające pałace, dwory i kościoły Żmudzi (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie). Zwiedzającym towarzyszy muzyka, jakiej słuchano wówczas w dworkach szlacheckich.

Kuratorem wystawy jest Anna Bitner-Wróblewska, będąca także współautorką scenariusza wraz z Marią Krajewską. Oprawę plastyczną przygotowały: Lidia Kobylińska, Grażyna Nowakowska i Anna Potoczny.powrót

Patronat projektu

unesco