Wiceminister Jarosław Sellin z wizytą na Ukrainie

24-07-2017

Fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Konstanty Czawaga

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wizyta na UkrainieFot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Kolegiaty w Żółkwi i Ołyce, kościół i zabytkowa nekropolia w Łopatynie, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie oraz oddziały Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Olesku, Podhorcach i Złoczowiem.in. te miejsca odwiedził wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas wizyty na Ukrainie w dniach 23-26 lipca br.

W trakcie wizyty wiceminister zapoznał się m.in. ze stanem zaawansowania projektów finansowanych ze środków polskiego resortu kultury.

Żółkiew, Ołyka i Łuck

Wiceminister Sellin odwiedził kolegiatę w Żółkwi, gdzie pod kierunkiem Andrzeja Kazberuka trwają koordynowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego prace konserwatorskie zabytkowego fryzu zaprojektowanego przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wizyta była również okazją do spotkania z ks. prałatem Józefem Legowiczem, proboszczem kolegiaty. Zwiedzanie zamku stało się okazją do rozmowy z dyrektorem Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi, Wołodymyrem Heryczem na temat współpracy z polskimi instytucji kultury.

Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego to obszar coraz lepiej rozwijającej się współpracy z władzami obwodu wołyńskiego. Na tym terenie największym i najtrudniejszym projektem realizowanym przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego z funduszy MKiDN i Senatu RP jest restauracja kolegiaty Radziwiłłowskiej w Ołyce. W spotkaniu w kolegiacie uczestniczył ks. bp Witalis Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej oraz proboszcz Jerzy Pohnerybka. Stronę ukraińską reprezentowała Switłana Myszkowec, zastępca szefa Wołyńskiej Administracji Państwowej, Wiaczesław Riublow, doradca przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej oraz deputowana do Rady Najwyższej Iryna Konstankewycz i deputowany do WRO Oleksandr Omelczuk.

Polskiemu resortowi kultury zależy również na objęciu kompleksową opieką katedry łacińskiej pw. św. Piotra i Pawła w Łucku wraz z powstającym tam Muzeum Diecezjalnym. Kwestie te zostały poruszone podczas spotkania z ks. bp Witalisem Skomarowskim i proboszczem katedry p.w. św. Piotra i Pawła w Łucku ks. Pawłem Chomiakiem.

Kościół i zabytkowy cmentarz w Łopatynie

Pobyt na Ukrainie był również okazją, by delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwiedziła Łopatyn, gdzie znajdują się: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i zabytkowy cmentarz z kwaterą wojskową 1920 r. oraz grobem gen. Józefa Dwernickiego. Działania prowadzone w Łopatynie to również jeden z przykładów bardzo dobrej współpracy współczesnych ukraińskich mieszkańców z potomkami Polaków, którzy opuścili miasteczko po II wojnie światowej i osiedlili się w Wójcicach na Dolnym Śląsku.

Prace konserwatorskie w Łopatynie prowadzone są przez Fundację Mosty (cmentarz) i Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza (malowidła Stanisława Stroińskiego w miejscowej świątyni parafialnej).

Lwów, Olesko, Podhorce i Złoczów

Podczas wizyty we Lwowie Jarosław Sellin spotkał się z ukraińskimi muzealnikami, a także zwiedził oddziały Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki – zamki w Olesku, Podhorcach i Złoczowie. O specyfice każdego z oddziałów Galerii minister rozmawiał z niedawno powołanym dyrektorem tej placówki – Tarasem Wozniakiem. Należy podkreślić, że strona polska zainteresowana jest pogłębieniem współpracy nie tylko w kwestii organizacji i wymiany wystaw czy wypożyczania eksponatów, ale również projektów związanych z digitalizacją i udostępnianiem kolekcji muzealnych oraz ochroną zbiorów.

Podczas wizyty w Złoczowie wiceminister Sellin spotkał się również z przedstawicielami władz miasta, odwiedził świątynię p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie ze środków MKiDN prowadzone są prace konserwatorskie organów (projekt koordynuje Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza w Gliwicach) oraz cmentarz żydowski.

Minister wziął również udział w polsko-ukraińskich komisjach konserwatorskich w kościele pojezuickim we Lwowie (projekt konserwatorski realizowany przez Stowarzyszenie Kon-Federacja) oraz na Cmentarzu Łyczakowskim (prace koordynowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego). Rok 2017 to już dziesiąty sezon polsko-ukraińskich prac konserwatorskich na Cmentarzu Łyczakowskim, finansowanych ze środków resortu kultury. Jarosław Sellin odwiedził wystawę, którą z tej okazji, we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN przygotowała Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Wystawa planszowa ulokowana została nieopodal lwowskiego rynku, na tyłach katedry łacińskiej. Wizyta w obwodzie lwowskim była również okazją do zapoznania się z problematyką konserwatorską malowideł ściennych w kościołach pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach oraz p.w. Wniebowzięcia NMP w Nawarii.

Cmentarze wojenne, kwatery wojskowe, upamiętnienia

Na terenie Ukrainy, z  funduszy MKiDN finansowana jest opieka nad cmentarzami wojennymi (m.in. nad Cmentarzem Orląt Lwowskich – Fundacja „Wolność i Demokracja”), prace konserwatorskie kwater wojskowych (m.in. powstańców listopadowych, tzw. „Żelazna Kompania” na Cmentarzu Łyczakowskim – Fundacja Dziedzictwa Kulturowego) i nowe upamiętnienia (m.in. nowe pochówki w kwaterze wojskowej na cmentarzu wojskowym w Mościskach, a docelowo doprowadzenie do urządzenia największego cmentarza wojennego 1939 r., na którym chowano by wszystkich ekshumowanych żołnierzy poległych w krwawej bitwie w Lasach Janowskich).

Wspólnie z przedstawicielami władz miejskich Lwowa oraz obwodu lwowskiego wiceminister Sellin złożył wieńce na Cmentarzu Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) oraz Memoriale Żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej i w kwaterze żołnierzy lwowskich walczących o wolność Ukrainy, poległych w strefie operacji antyterrorystycznej ATO i na Majdanie w Kijowie. Wizyta na Ukrainie była również okazją do zapalenia zniczy i złożenia kwiatów na polskich grobach i kwaterach wojennych znajdujących się na terenie Lwowa ─ na Cmentarzu Janowskim, w Hołosku i Zboiskach, a także w Malechowie, Mościskach oraz pod pomnikiem w Rzęsnej.powrót