Wicepremier o priorytetach polityki kulturalnej

13-01-2016

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i wiceminister kultury Jarosław Sellin, 12 bm. podczas posiedzenia senackiej komisji kultury i środków przekazu. / fot. PAP/Radek Pietruszka

Odmrożenie płac w instytucjach kultury, więcej pieniędzy na program "Patriotyzm jutra" i ochronę zabytków, program rządowy "Niepodległa 2018", budowa Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli - to wybrane priorytety Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Wicepremier i minister kultury przedstawił we wtorek senackiej Komisji kultury i środków przekazu podstawowe założenia swojej polityki w resorcie kultury.

Odmrożenie płac

Jako jeden z celów postrzega "stabilizację sytuacji środowisk i instytucji twórczych" i - w miarę możliwości - podniesienie poziomu bytowego tych środowisk i instytucji. W tegorocznym budżecie resortu zwiększono o 5 proc. kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, których płace przez kilka lat były zamrożone. Patronatem resortu zostaną objęte zespoły Śląsk i Mazowsze - być może zyskają one status Narodowych Instytucji Kultury.

Polityka historyczna

Priorytetem nowego ministra ma też być polityka historyczna, realizowana poprzez budowę instytucji, wspieranie programów czy wreszcie kręcenie filmów dotyczących polskiej historii i tożsamości. Minister potwierdził zamiar nakręcenia "jednej lub dwóch" wielkich produkcji filmowych, które promowałyby wiedzę o polskiej historii. Podkreślił też, że środki na to przedsięwzięcie trzeba będzie pozyskać - nie będą one pochodzić z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej pieniędzy na "Patriotyzm jutra"

O 100 proc. zwiększony został budżet programu "Patriotyzm jutra".

"Jest dla nas bardzo ważny, a w poprzednich latach miał bardzo obniżone finansowanie" - mówił minister Gliński.

W jego planach bardzo ważne są muzea związane z historią, a zwłaszcza Muzeum Historii Polski. Nowe władze resortu kultury zdecydowały się podtrzymać decyzję, że muzeum na być na Cytadeli. Dzięki temu powstanie tam kompleks czterech placówek muzealnych - istniejące od dawna Muzeum X Pawilonu, otwarte w ubiegłym roku Muzeum Katyńskie, będące w budowie Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski. Zgodnie z projektem budżetu na budowę Muzeum Historii Polski w 2016 r. zaplanowano 11,6 mln zł, a budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, którego otwarcie także planuje się na rok 2018 - 56 mln zł.

Program „Niepodległa 2018”

Minister Gliński zapowiedział też uruchomienie nowego wieloletniego programu rządowego „Niepodległa 2018”, w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Wydarzenia związane z tym programem mają odbywać się w latach 2017-2019 z kumulacją w listopadzie 2018 roku.

Więcej środków na ochronę zabytków

W tegorocznym budżecie resortu o 50 proc. zwiększono środki na ochronę zabytków. W sumie z tzw. środkami norweskimi w 2016 roku przeznaczonych na ten cel zostanie 200 mln zł.

Dobra wiadomość dla twórców

Gliński zapowiada też przywrócenie twórcom kultury zabrane im odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2013 roku ograniczono uprawnienie twórców do zastosowania ryczałtowych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.powrót