Wicepremier Piotr Gliński gościem honorowym Forum "Wspólnie dla Przyszłości"

15-09-2018

 

Na zdjęciu wicepremier Piotr Gliński podczas forum w Łodzi Młodzi dla Przyszłościfot. Bartłomiej Kosiński

Na zdjęciu wicepremier Piotr Gliński podczas forum w Łodzi Młodzi dla Przyszłościfot. Bartłomiej Kosiński

Na zdjęciu wicepremier Piotr Gliński podczas forum w Łodzi Młodzi dla Przyszłościfot. Bartłomiej Kosiński

 

W Łodzi rozpoczęło się IV Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”, którego gośćmi specjalnymi są wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Gowin. W sobotę, drugiego dnia forum Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński wygłosił wykład oraz wziął udział w panelu poświęconym rozwojowi Łodzi.

„Wspólnie dla Przyszłości” to platforma współpracy koalicji patriotycznych organizacji pozarządowych młodego pokolenia, które chciały wspólnie odbyć debatę nad kierunkami rozwoju Polski. Środowiska tworzące forum współpracowały i współpracują między sobą już wcześniej, m.in. wspólnie organizując Marsze Rotmistrza Pileckiego, upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych” akcję „Upominamy się o Was”, tworząc „Prawdziwą księgę zasług Wojciecha Jaruzelskiego”, stanowiącą odpowiedź na próby gloryfikowania tej postaci przez polityków lewicy czy opracowując program „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który stał się oficjalnym programem kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudy dla młodych Polaków.

Celami projektu są: integracja środowiska, wymiana doświadczeń pomiędzy społecznikami, a także wejście w dialog z przedstawicielami życia publicznego w sprawach ważnych z punktu widzenia ludzi młodych.

Głównym organizatorem jest Fundacja Służba Niepodległej, zaś współorganizatorami: Ośrodek Analiz Cegielskiego, Młodzi dla Polski, Fundacja Sapere Aude, Studenci dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie KoLiber, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Korporacja Akademicka Giedyminia z Łodzi. Głównym źródłem finansowania jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sponsorem wydarzenia jest również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji forum są wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Gowin. Wśród prelegentów znajdą się także: poseł na Sejm RP Waldemar Buda, rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik, prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, b. dyrektor w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Radosław Pyffel.

 

Idea projektu „Wspólnie dla Przyszłości” powstała w 2014 roku. Pierwsza edycja odbyła się we Wrocławiu (z udziałem prof. Piotra Glińskiego, przy wsparciu finansowym z Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego). W 2015 roku forum miało miejsce w Opolu (przy wsparciu m.in. ówczesnego wiceprezydenta miasta Janusza Kowalskiego), a w 2016 roku – w Warszawie (głównym gościem był wówczas wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki).

Tegoroczna edycja odbywa się w Łodzi, najbardziej centralnie położonym i najlepiej skomunikowanym ośrodku akademickim w Polsce. Jednym z powodów takiego wyboru jest chęć większego zaangażowania młodych ludzi zamieszkujących i studiujących w Łodzi do angażowania się w działalność społeczną.

 powrót