Wicepremier Piotr Gliński w Paryżu: ważna jest prewencja

06-05-2019

Podczas  debaty ministrów kultury wicepremier Gliński podkreślał znaczenie prewencji, zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, zabezpieczania najcenniejszych obiektów. Zwracał też uwagę na to, że nowotworzony mechanizm powinien powstawać w oparciu o istniejące struktury instytucjonalne i organizacje eksperckie.

Prof. Gliński podkreślał również, że  odbudowa katedry Notre Dame powinna być prowadzona we współpracy ze specjalistami, naukowcami i ekspertami, w zgodzie z doktryną konserwatorską, a nie w związku z doraźną potrzebą polityczną.

Przed spotkaniem ministrów wicepremier Gliński w towarzystwie wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego odwiedził katedrę, w której trwają intensywne prace porządkowe. Spotkał się tam z Patrickiem  Chauvetem, archiprezbiterem Notre Dame. Osobiście wyraził ubolewanie z powodu pożaru i dał wyraz nadziei na odbudowę katedry w jej dotychczasowym kształcie.

- Chcemy przede wszystkim wyrazić swoją solidarność z Francją, ale chcemy też bardzo silnie zaznaczyć to, co jest szczególnie ważne dla Polski tzn. to, że tożsamość historyczna, tożsamość kulturowa Europy nie wzięła się z niczego, że u podstaw tej tożsamości leży pewien system aksjologiczny związany z chrześcijaństwem, także z Kościołem katolickim. Chcemy także na poziomie operacyjnym ustosunkować się do pewnych propozycji. Jest kilka wymiarów - jeden dotyczy pracy ekspertów, czy sieci europejskiej, opartej o know-how konserwatorów, którzy mogliby zająć się prewencją, bo wydaje się, że błędy, jeżeli są popełniane, są popełniane z powodu niedostatecznego finansowania działań prewencyjnych i w ogóle niedostatecznego finansowania opieki nad dziedzictwem kulturowym, historycznym – wskazywał polski minister kultury..

Spotkanie w stolicy Francji odbywało się w dwóch równoległych sesjach roboczych w gronie ministrów  kultury oraz ministrów do spraw europejskich. Polskę w tym drugim gronie reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Dyskutowano nad elementami wspierającymi ochronę zagrożonego dziedzictwa europejskiego, m.in. utworzeniem sieci ekspertów – naukowców, historyków, konserwatorów, architektów, zaangażowaniem młodych ludzi w pracę na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa, również poprzez programy wolontariatu i wymiany, oraz modelem finansowania działań w tym zakresie.

Spotkanie zakończyła wspólna sesja plenarna i przyjęcie deklaracji w sprawie ochrony wspólnego dziedzictwa.

Pożar katedry Notre-Dame

Pożar wybuchł 15 kwietnia 2019 roku około godziny 18:50. Płomienie objęły dach świątyni i znajdującą się na nim iglicę, zaś później rozprzestrzeniły się także na jedną z wież. Ogień ugaszono po kilku godzinach. Ocalała główna konstrukcja budowli, jej zachodnia fasada oraz dwie wieże, a także trzy rozety z XII i XIII wieku. Doszczętnie spłonął natomiast dach świątyni, a  budowana w XIX wieku według projektu Eugène’a Viollet-le-Duca iglica uległa zawaleniu. Zniszczone zostały również fragmenty kamiennego sklepienia w nawie głównej, a także XIX-wieczne górne witraże.

Notre-Dame jeszcze przed pożarem wymagała gruntownej restauracji. Dwa lata temu koszt niezbędnych remontów oszacowano na 100 mln euro. Archidiecezja paryska wystosowała wtedy apel o połączenie sił i konsolidację środków. Koszt ratowania kamiennych murów niszczejących z powodu zanieczyszczeń powietrza oceniano wówczas na 150 mln euro w ciągu 20 lat.

Prezydent Emmanuel Macron już w dniu pożaru zapowiedział odbudowę katedry. Pomoc finansową zadeklarowały osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz francuskie i zagraniczne instytucje. Obecnie na remont i renowację Katedry Notre Dame zgromadzono już ponad miliard euro.powrót