Wizyta przedstawicieli MKiDN na Białorusi

18-04-2019

Głębokie, fot. MKiDN

Jazno, fot. MKiDN

Podświle, fot. MKiDN

Zadoroże, fot. MKiDN

Dokszyce, fot. MKiDN

Duniłowicze, fot. MKiDN

W ślad za posiedzeniem Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. dziedzictwa kulturowego, które odbyło się 8 kwietnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie pod przewodnictwem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, delegacja Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w MKiDN w dniach 15-17 kwietnia br. przebywała z roboczą wizytą na Białorusi celem zweryfikowania stanu technicznego polskich cmentarzy wojskowych z walk 1920 r.

Dotychczasowa współpraca ze stroną białoruską pozwala na planowanie dalszych remontów na cmentarzach wojennych w kolejnych sześciu miejscowościach: Królewszczyzna, Krzywicze, Kurzeniec, Nowy Świerżeń, Użanka i Wołkołata, których oględzin dokonała delegacja MKiDN wraz z przedstawicielem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Delegacja zwiedziła także cmentarze w Dokszycach, Duniłowiczach, Głębokiem, Jaznie, Podświle i Zadorożem wyremontowane w latach 2017-2018 przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” z funduszy MKiDN poprzez program ministra „Miejsca pamięci narodowej za granicą”. Do 2021 r. MKiDN zakłada wyremontowanie wszystkich polskich cmentarzy wojennych z walk 1920 r. na Białorusi.

Członkowie delegacji spotkali się także z Ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim. Tematem rozmów były kwestie dotyczące opieki nad polskimi cmentarzami wojennymi, jak i miejscami polskiej pamięci narodowej na Białorusi.powrót