Wizyta wiceminister Moniki Smoleń w Kiszyniowie

14-05-2014

 
fot. Marcin Łapczyński


fot. Marcin Łapczyński

 

Na zaproszenie Minister Kultury Mołdawii Moniki Babuc od 10 do 12 maja br. z wizytą w Kiszyniowie przebywała Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. Minister Smoleń uczestniczyła w uroczystości odsłonięcie pomnika Karola Schmidta - wieloletniego mera Kiszyniowa polskiego pochodzenia. Była też gościem honorowym premiery sztuki Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu”, która odbyła się w Teatrze Narodowym im. Mihaia Eminescu.

Głównym punktem wizyty było odsłonięcie pomnika Karola Schmidta - wieloletniego mera Kiszyniowa polskiego pochodzenia, którego dokonali m.in. przewodniczący mołdawskiego parlamentu Igor Corman, wiceprzewodnicząca Bundestagu Ulla Schmidt oraz obie panie minister.

Podczas oficjalnych rozmów w Ministerstwie Kultury poruszono m.in. temat rozwoju polsko-mołdawskiej współpracy przy realizacji projektu konserwacji Villi Mindic - ważnego obiektu wspólnego dziedzictwa obu krajów. Projekt ratowania zespołu willowo-parkowego należącego niegdyś do Kajetana Ohanowicza rozpoczął się w 2013 r.  MKiDN  sfinansowało wizyty polskich specjalistów, którzy sporządzili ekspertyzy konstrukcyjne zabudowań oraz analizę stanu parku. W najbliższym czasie odbędą się prace geodezyjne i dendrologiczne oraz międzynarodowe praktyki studenckie. Docelowo w obiekcie może powstać międzynarodowe centrum spotkań młodzieży.

Minister Monika Smoleń zadeklarowała wolę wsparcia mołdawskich specjalistów w reformowaniu polityki kulturalnej. Strona polska kontynuować będzie program wizyt studyjnych w obszarze konserwacji zabytków, muzealnictwa, digitalizacji oraz korzystania ze środków unijnych. Mołdawia otrzyma też wsparcie w korzystaniu z możliwości oferowanych przez program „Kreatywna Europa”. Mołdawia oraz Gruzja są na razie jedynymi krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, które zadeklarowały swój udział w tym unijnym programie.

Obie strony zadeklarowały ponadto bardziej aktywne działania w zakresie dostępu Mołdawian do polskich stypendiów Thesaurus Poloniae i Gaude Polonia. Szczególnym aspektem współpracy polsko-mołdawskiej w najbliższym czasie będzie również wsparcie rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych. Uzgodniono też, że jesienią br. w Międzynarodowym Centrum Kultury odbędzie się wystawa fotografii przedstawiających przemiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w Mołdawii.powrót