Wizyta w Białymstoku pod hasłem inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych

27-11-2009

Dwa najważniejsze punkty pobytu Ministra Bogdana Zdrojewskiego w Białymstoku 26 listopada 2009 roku, obejmowały podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Zespołu Szkół Muzycznych oraz wizytę na terenie budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku”, realizowany w ramach działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 21 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz dostosowanie jej do najwyższych standardów i wymogów edukacyjnych. Zakres prac obejmuje budowę dwóch nowych budynków oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.12.2011 r.powrót