Wkrótce ruszy Kanon Miejsc Historycznych

25-06-2015

Prezentacja założeń projektu Kanon Miejsc Historycznych w Muzeum Łazienki Królewskie. Przemawia wiceminister Piotr Żuchowski. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Piotr Żuchowski prezentuje założenia projektu Kanon Miejsc Historycznych. fot.: Danuta Matloch

Prezentacja założeń projektu Kanon Miejsc Historycznych w Muzeum Łazienki Królewskie. Przemawia wiceminister Piotr Żuchowski. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Piotr Żuchowski prezentuje założenia projektu Kanon Miejsc Historycznych. fot.: Danuta Matloch

Prezentacja założeń projektu Kanon Miejsc Historycznych w Muzeum Łazienki Królewskie. Przemawia wiceminister Piotr Żuchowski. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Piotr Żuchowski prezentuje założenia projektu Kanon Miejsc Historycznych. fot.: Danuta Matloch

Prezentacja założeń projektu Kanon Miejsc Historycznych w Muzeum Łazienki Królewskie. Przemawia wiceminister Piotr Żuchowski. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Piotr Żuchowski prezentuje założenia projektu Kanon Miejsc Historycznych. fot.: Danuta Matloch

Prezentacja założeń projektu Kanon Miejsc Historycznych w Muzeum Łazienki Królewskie. Przemawia wiceminister Piotr Żuchowski. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Piotr Żuchowski prezentuje założenia projektu Kanon Miejsc Historycznych. fot.: Danuta Matloch

 

41 miejsc związanych z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Polski znajdzie się w Kanonie Miejsc Historycznych. Założenia projektu Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski zaprezentował podczas spotkania z samorządowcami, które odbyło się 23 czerwca br. w Muzeum Łazienki Królewskie.  

Od dawna w Polsce toczy się dyskusja, jak mówić o historii, jak jej uczyć i doświadczać. Jednym ze sposobów jest podróżowanie do miejsc, gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki tysiącletniej historii naszego kraju. Kanon ma być zachętą do poznawania Polski, ma przybliżać jak najpełniejszy obraz historii i wartości kulturowych naszego dziedzictwa - mówił minister Piotr Żuchowski. Jak dodał, twórcom kanonu zależało na pokazaniu wielokulturowej historii Polski, dlatego znalazły się w nim takie miejsca jak Tykocin - jedno z centrów życia przedwojennej społeczności polskich Żydów czy Świdnica, gdzie znajduje się protestancki Kościół Pokoju.

Zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt, oprócz funkcji poznawczo-edukacyjnej, będzie promował dziedzictwo kulturowe oraz atrakcyjność turystyczną miejsc o szczególnym znaczeniu dla pamięci narodowej Polaków. Uczyni miejsca historyczne oraz sprawujące nad nimi opiekę instytucje jeszcze bardziej znanymi – na miarę ich roli w kształtowaniu zbiorowej tożsamości

Kanon Miejsc Historycznych prezentowany jest na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej. Z pewnością zainspiruje badaczy oraz zmobilizuje aktywność środowisk regionalnych, dlatego jest projektem otwartym - wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać do niego uwagi i dyskutować za pomocą aplikacji na portalu.

KMH został opracowany przez zespół ekspertów przy współpracy instytucji kultury: Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oficjalna strona Kanonu Miejsc Historycznych: http://www.miejscahistoryczne.nimoz.pl/

 powrót