Wręczenie stypendiów Ministra

08-06-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne.

Wiceminister kultury Monika Smoleń i nagrodzeni stypendyści  Foto: Danuta Matloch

Wiceminister kultury Monika Smoleń i nagrodzeni stypendyści. Foto: Danuta Matloch

19 laureatów międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursów artystycznych – najlepszych dyplomantów ze szkół muzycznych, plastycznych i baletowych otrzyma stypendia Ministra. W dniu 9 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Podsekretarz Stanu Monika Smoleń wręczy dyplomy stypendiów nagrodzonym dyplomantom roku szkolnego 2010-2011. W uroczystości wezmą udział pedagodzy, dyrektorzy szkół oraz rodzice i opiekunowie.powrót