Wręczono nagrody w 10. Konkursie im. Eugeniusza Gepperta

17-10-2011

Pytanie "Co robi malarz?"  było hasłem 10. Konkursu im. Eugeniusza Gepperta.  Listę zwycięzców ogłoszono 14. października br. w BWA Wrocław. Honorowym patronem konkursu był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

W 10. Konkursie Gepperta przyznano następujące nagrody:

Idea Konkursu im. Eugeniusza Gepperta narodziła się w 1989 roku z inicjatywy pedagogów PWSSP i krytyków wrocławskich oraz Hanny Krzetuskiej, żony nieżyjącego już wówczas Eugeniusza Gepperta - malarza, profesora, wybitnego pedagoga, jednego z założycieli i pierwszego rektora dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.  Celem była z jednej strony chęć promowania utalentowanych absolwentów, z drugiej zaś - upamiętnienie dobrego imienia patrona – wyjątkowej dla sztuki Wrocławia osobowości. 

Impreza początkowo poświęcona wspieraniu wrocławskich debiutantów z czasem zyskała na znaczeniu, by - po ponad dwóch dekadach - stać się wydarzeniem o randze ogólnopolskiej, którego ambicją jest prezentacja możliwie pełnej panoramy zjawisk zachodzących w młodym malarstwie.

Konkurs, organizowany przez wrocławską ASP i BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej, przybrał ostatecznie formułę zamkniętego przeglądu przeprowadzanego co dwa lata.  Jego uczestnikami są wyłącznie debiutanci do 3 lat po ukończeniu szkół artystycznych. Nad ich wyborem pracuje Rada Ekspertów, w tym roku złożona z 16 wybitnych pedagogów, krytyków i kuratorów ze wszystkich ośrodków artystycznych w Polsce.

Wystawa po 10. Konkursie Gepperta w BWA Awangarda jest czynna do 27 listopada br.powrót