Wspólne oświadczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego po zakończeniu spotkania z udziałem dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

15-09-2014

15 września 2014 r. w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie z udziałem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego z udziałem dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Krzysztofa Mieszkowskiego oraz Dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN Zenona Butkiewicza.  

W trakcie spotkania kierując się dobrem kultury polskiej i traktując kontynuację programu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu jako cel nadrzędny podjęto następujące ustalenia:

- Krzysztof Mieszkowski złoży rezygnację ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu,

- Zarząd Województwa powierzy do czasu wyłonienia dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu pełnienie tej funkcji dotychczasowemu dyrektorowi oraz wstrzyma procedury odwoławcze,

- Krzysztof Mieszkowski zostanie zastępcą dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego we Wrocławiu,

- Zarząd Województwa przedłoży uzgodnioną ze stronami kandydaturę na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu w celu zatwierdzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- zostanie dokonana wspólnie przez urzędników  ministerstwa i urzędu marszałkowskiego ocena sytuacji finansowej Teatru Polskiego we Wrocławiu

 

 powrót