Wyniki naboru wniosków do Programu „Moniuszko 2019 – Promesa”

03-01-2019

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 48 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach Programu „Moniuszko 2019 – Promesa”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 2 996 600 zł. W naborze do Programu, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca, wpłynęło 246 wniosków, w tym 232 spełniały wymagania formalne.

W przypadku wniosków, które nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt., wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 12 stycznia 2019 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Celem Programu „Moniuszko 2019 – Promesa” jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w. 

Wyniki naboru wniosków do Programu „Moniuszko 2019 – Promesa” – listapowrót