Wznowienie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

28-06-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odniesieniu do odwołań od decyzji Komisji Konkursowej, przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, które wpłynęły do Ministerstwa, zadecydował o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania konkursowego jednej kandydatury (spośród trzech odwołań).

Tym samym do drugiego etapu zostały zakwalifikowane trzy osoby:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w kolejności alfabetycznej. Termin rozmów został wyznaczony na 5 lipca br.powrót