Zagraniczny program obchodów stulecia odzyskania niepodległości. „Chcemy zadbać o dobre imię Polski”

13-02-2018

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

- Program zagranicznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości zmierza do tego, żeby zadbać o dobre imię Polski i wzmocnić nasz wizerunek – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. We wtorek 13 lutego br. w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie zaprezentowano program obchodów zagranicznych setnej rocznicy odzyskania niepodległości pn. "Polska 100. Zainspirowani przeszłością, budujemy przyszłość".

„Zagraniczny program obchodów zmierza do tego, żeby zadbać o dobre imię Polski”

- Zależy nam, żeby wokół stulecia odzyskania niepodległości budować wspólnotę obywatelską Polaków, szacunek do tego, co osiągnęliśmy sto lat temu, do państwa, które odbudowaliśmy. Jeśli chodzi o poczucie utożsamiania się Polaków z własnym państwem, to z powodu naszej skomplikowanej historii różnie bywa, więc warto też w kontekście historycznym i współczesnym przypominać, jak ważne jest dla życia wspólnoty narodowej, dla gwarancji naszych wolności sprawnie, dobrze i niezależnie, niepodlegle funkcjonujące państwo - powiedział podczas konferencji wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury podkreślił, że zagraniczny program obchodów ma pogłębiać więzi z partnerami instytucjonalnymi Polski.

- Zagraniczny program obchodów zmierza przede wszystkim do tego, żeby zadbać o dobre imię Polski, wzmocnić nasz wizerunek poprzez prezentację wspaniałej polskiej kultury, żeby pogłębić przekonanie, że Polska jest krajem o wspaniałych tradycjach. Krajem, który ma bogatą, ale też nowoczesną kulturę, która odwołuje się do wartości zakorzenionych w polskim paradygmacie, opartych o chrześcijaństwo i tradycje antyku – podkreślił wiceminister Jarosław Sellin.

Wspólne świętowanie odzyskania niepodległości

Wiceminister dodał, że szczególny nacisk w programie położono na kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

- Stulecie pojawienia się po raz pierwszy na arenie dziejów jako odrębne byty państwowe obchodzi szereg państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy z nimi kontakt, w przyszłym miesiącu będzie zjazd pełnomocników ds. obchodów odzyskania niepodległości z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy dzielić się doświadczeniami i wydarzeniami, zapraszać naszych partnerów do Polski na różne nasze wydarzenia, jeździć do nich, wspólnie różne rzeczy związane z przeżywaniem tej historii organizować. To też wpisuje się znakomicie w generalną politykę mojego rządu zmierzającą do tego, żeby upodmiotowić politycznie region Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział wiceminister Jarosław Sellin

Program POLSKA 100 - ponad 400 projektów kulturalnych w przeszło 20 krajach

Program zagraniczny Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa", powierzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytutowi Adama Mickiewicza, jest największym przedsięwzięciem promującym polską kulturę po 1989 r. W ramach programu w ciągu najbliższych czterech lat pod nazwą Polska 100 w przeszło 20 krajach zrealizowanych zostanie ponad 400 projektów kulturalnych. W obchody jubileuszu włączone zostaną także organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, których projekty wspierane są w ramach czteroletniego programu dotacyjnego "Kulturalne pomosty".

POLSKA 100. Zainspirowani przeszłością, kreujemy przyszłość

W inaugurującym obchody 2018 roku odbędzie się 200 wydarzeń w 21 krajach Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej), Azji oraz w głównych aglomeracjach Stanów Zjednoczonych. Instytut Adama Mickiewicza zaprezentuje światu najważniejsze zjawiska w polskiej kulturze ostatniego stulecia, kładąc szczególny nacisk na nowe technologie, które po raz pierwszy na taką skalę będą przez IAM wykorzystywane jako narzędzie komunikacji międzynarodowej. W programie POLSKA 100 aż 25 % projektów wykorzystuje najnowsze technologie.

Strategia merytoryczna programu oparta jest także na współczesnej reinterpretacji najważniejszych zjawisk polskiej kultury ostatnich 100 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowane we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami projekty odwołują się do postaci kluczowych dla odzyskania Niepodległości, przede wszystkim Ignacego Jana Paderewskiego; do symboli niezależności myślenia i swobody twórczej, czego przykładem jest Studio Eksperymentalne Polskiego Radia; a także do mistrzów światowej awangardy, takich jak Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński.

KULTURALNE POMOSTY

Kulturalne pomosty to program dotacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną oraz samorządowych instytucji kultury. Nabór na 2018 r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem – zostały złożone 263 projekty. Budżet programu w 2018 r. wynosi 10.000.000 zł. Nabór wniosków na 2019 r. zostanie ogłoszony w połowie 2018 r.

W ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na realizację programu zagranicznego obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w latach 2017-2021 przeznaczono ponad 60.000.000 złotych, z czego ponad 20.000.000 złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi instytucjami kultury.

 

Źródło: /PAP, MKiDN/powrót