Zakończenie rewitalizacji Arsenału przy Zamku Ujazdowskim

23-03-2011

„Warszawa zyskała nowy, ważny adres na kulturalnej mapie miasta” - powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski podczas konferencji prasowej dotyczącej zakończenia wyposażania budynku Laboratorium przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wzięli w niej udział także Ambasador Królestwa Norwegii Enok Nygaard oraz dyrektor CSW Fabio Cavallucci. Dzięki tej inwestycji wzbogaciło się o imponującą salę widowiskową, pracownie filmowe i fotograficzne oraz komfortowe studia dla artystów. Projekt finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przy wsparciu MKiDN.

Konferencja prasowa w Laboratorium. Minister kultury B. Zdrojewski, dyrektor CSW Fabio Cavallucci i Ambasador Królestwa Norwegii  Enok Nygaard.
Konferencja prasowa w Laboratorium. Minister kultury B. Zdrojewski, dyrektor CSW Fabio Cavallucci i Ambasador Królestwa Norwegii Enok Nygaard. Fot. Edyta Girgiel

Rozpoczęta w czerwcu 2008 roku rewitalizacja budynku Arsenału była odpowiedzią na potrzebę odtworzenia jedynego autentycznego, siedemnastowiecznego budynku na Ujazdowie, połączoną z planami uruchomienia Międzynarodowego Centrum Wymiany Artystycznej. Było to naturalne rozwinięcie działalności programowej CSW Zamek Ujazdowski, które od 2003 roku prowadziło program pilotażowy pod nazwą Program Pobytów Twórczych.

Inwestycja dotyczyła wyposażenia budynku (o łącznej powierzchni całkowitej 2.663 m²) oraz częściowego zagospodarowania jego otoczenia (ok. 7.670 m²) . W ramach projektu, objętego nadzorem inwestorskim, zrealizowano aranżację wnętrz oraz prace wykończeniowe (m.in. ochrona przed hałasem). Jednym z najważniejszych efektów stało się bez wątpienia dostosowanie i wyposażenie sali widowiskowej – zakres prac dotyczył technologii ogólnej, profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia sceny wraz z montażem systemu łączności. Wyposażenie pracowni filmowej i pracowni fotograficznej, połączone z przemyślanym zakupem sprzętu audiowizualnego pozwala dziś pracownikom i gościom Centrum tworzyć prace adekwatne do wyzwań współczesnego, multimedialnego otoczenia. Międzynarodowy Program Pobytów Twórczych zyskał dla swych rezydentów umeblowane pokoje i pracownie artystyczne, a nawet garderobę. Całość działań wsparta została działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.

Całkowita kwota projektu wyniosła 1.421. 043 euro (5, 5 mln zł). Dofinansowanie MF EOG i NMF- 1.136.834 euro (4, 4 mln zł.), Promesa MKiDN- 1, 1 mln zł.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest Narodową Instytucją Kultury promującą sztukę współczesną. Istotą jego programu jest ukazywanie różnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. Przedstawia twórczość artystów polskich i zagranicznych oraz prezentuje za granicą najważniejsze zjawiska sztuki polskiej. Utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie. Swoje cele realizuje poprzez organizację wystaw, prezentacje teatru wizualnego i sztuki performance, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki wideo, spotkania autorskie, wykłady, seminaria, warsztaty twórcze; a także poprzez zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu dyscyplin.
 powrót