Zakończyła się rozbudowa PWST we Wrocławiu

16-12-2011

Oficjalne oddanie do użytku rozbudowanego budynku wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie odbyło się 19 grudnia br. (poniedziałek). W uroczystości wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

 

Otwarcie wrocławskiej filii PWST w Krakowie

Prowadzona w latach 2009 - 2011 modernizacja i rozbudowa budynku uczelni sprawiła, że stał się on siedzibą wszystkich kierunków prowadzonych w ramach wrocławskiej filii PWST. Umożliwi to podniesienie poziomu kształcenia i poszerzanie kulturalnej roli uczelni, a szczególnie - unikalnej roli, jaka pełni wydział lalkarski.

Rozbudowany budynek wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
Rozbudowany budynek wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie /www.pwst.wroc.pl/

Dzięki remontowi powstały nowe powierzchnie do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej. Sale teatralne z nowoczesnym wyposażeniem oświetleniowym i aparaturą akustyczną  umożliwią zaprezentowanie umiejętności aktorów znacznie większej publiczności. Tym samym – w pełni będzie można wykorzystać potencjał kulturalno -  artystyczny studentów i kadry naukowej.

Kwota całkowita projektu wynosiła 52, 7 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 30, 4 mln zł.

Remont PWST to nie jedyna we Wrocławiu inwestycja w infrastrukturę szkolnictwa artystycznego. Wśród beneficjentów POIiŚ  są też: Akademia Sztuk Pięknych (dofinansowanie: 45, 4 mln zł), Akademia Muzyczna (dofinansowanie: 33,  9 mln zł) oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego (dofinansowanie: 39,1 mln zł). Oprócz tego - dzięki unijnym dotacjom – w stolicy Dolnego Śląska powstaje Narodowe Forum Muzyki (dofinansowanie: 143, 7 mln zł) i przebudowywany jest Teatr Muzyczny Capitol (dofinansowanie: 80 mln zł).

W całej Polsce w ramach POIŚ w latach 2008-2010 szkołom artystycznym prowadzonym przez MKiDN przyznano 135,6 mln zł, a tym prowadzonym przez władze samorządowe - 84,9 mln zł.  W efekcie - do użytku oddano m.in. nową siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ( koszt zadania - 43,7 mln zł) oraz salę koncertową Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku Białej wraz wyposażeniem (16,7 mln zł). W tym roku zakończyły się m.in. II etap budowy Zespołu Szkół Muzycznych w Krakowie (23,9 mln zł.) i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach (21,6 mln zł). Natomiast w przyszłym roku oddany zostanie nowoczesny obiekt kulturalno-dydaktyczny w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Częstochowie (20,7 mln zł). W roku 2013 przewidywane jest ukończenie budowy sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu (41,1 mln zł).

W sumie, dzięki ponad 2 miliardom złotych unijnych dotacji w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie otrzymało 58 projektów. Do największych należą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (dofinansowanie: 207 mln zł) i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku ( dofinansowanie: 140 mln zł).powrót