Zapraszamy do konsultacji społecznych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

08-03-2012

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dwóch projektów rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

- rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Projekty zamieszczone zostały na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod następującymi adresami:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/505/projekt/32914

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/505/projekt/32946

Konsultacje społeczne trwają do 19 marca br.

 powrót